Grad Sisak objavio je oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku. Rok za dostavu prijava istječe u petak, 4. rujna 2020. godine.

Oglas se odnosi na privremene poslove javnih radova na području grada Siska pod nazivom  „Radom za Sisak” i „Romi za Sisak“, a traži se ukupno 18 radnika.

U sklopu javnih radova uređivat će se javne površine, zapuštena zemljišta, divlja odlagališta, sanirat će se poljski putovi, uklanjat će se nepropisno odloženi komunalni i drugi otpad. Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti prijavu s brojem kontakt telefona/mobitela, potvrdu o stažu izdanu od strane HZMO prema prebivalištu (e-knjižica), kopiju osobne iskaznice te potvrdu HZZ-o na temelju evidencije nezaposlenih.

Na oglas se možete prijaviti najkasnije do 4. rujna 2020. godine na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, s naznakom „ Za oglas Javni radovi “. Prijava s dokumentacijom može se predati u pisarnici Grada Siska (Rimska 26, Sisak) od 8 do 16 sati. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradu Sisku ili putem telefona 044-/510-117.