Savjetu mladih Grada Siska krajem ovoga mjeseca prestaje trogodišnji mandat nakon čega će biti konstituiran novi saziv ovog tijela.

Odluku o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova donijelo je Gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici, a uskoro će biti objavljen i javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova.

Savjet mladih osnovan je kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.