U galeriji sv. Kvirin danas su javnosti prezentirani natječajni radovi za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia. Na javni natječaj, kojeg je raspisao Grad Sisak, u propisanom su roku pristigla četiri rada, a ocjenjivački je sud najboljim proglasio rad grupe autora Sara Jurinčić, Aleksandar Matijašević, Dino Mišković i Tatjana Barišić-Antolić. Grad Sisak raspisao je javni natječaj u cilju dobivanja kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika –Siscia, koje će poslužiti kao podloga za ishođenje projektne dokumentacije  za uređenje i rekonstrukciju zgrade  Interpretacijskog centra Segestika-Siscia.

-Nakon što smo prije dvije godine od bivše Segestice kupili zgradu za dva milijuna kuna, stigli smo da faze da nam Ministarstvo kulture u stopostotnom iznosu financira izradu projektne dokumentacije. Objavili smo javni natječaj koji je iznjedrio najbolje rješenje i lijepo je vidjeti da vizija konačno dolazi do izražaja. Na ovaj način Grad Sisak će dobiti jedinstveni interpretacijski centar arheološke baštine, jedinstven na području cijele Europe, ne samo zato što će objekt biti energetski učinkovit, nego zato jer će objedinjavati sve segmente, od samog istraživanja na lokalitetu od strane struke do prezentacije tog istog nalaza. Preko puta same nekretnine u kojoj će biti interpretacijski centar je jedno od vrjednijih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj. Svo sisačko arheološko blago nije dovoljno valorizirano i prezentirano i na ovaj način ćemo tu nepravdu riješiti. Grad će dobiti novu vizuru i nova radna mjesta, stručnjake koji će dolaziti u naš grad i istraživati i baviti se arheologijom. Posebno me veseli što je pobjednički rad uključio i dimnjak Segestice na kojem će biti vidikovac, sačuvat ćemo ga i napraviti nešto jedinstveno za Grad Sisak. Zajedno s Ministarstvom kulture, projekt ćemo nominirati za sredstva EU fondova –naglasila je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Autorima pobjedničkog rada osnovna je vizija bila približiti centar korisnicima, rekao je član tima, inače Siščanin, Aleksandar Matijašević.

-Cilj nam je bio ne napraviti zatvorenu zgradu koja ne komunicira s okolinom nego napraviti više ulaza i više neovisnih modela korištenja. Posjetitelj koji će doći u centar moći će sagledati cijelu zgradu – rekao je Matijašević.

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku Ivana Miletić Čakširan istaknula je kako je arheologija u Sisku zaslužila ovakav projekt koji je, kako je rekla, jedinstven po tome što će se interpretacija raditi na samom procesu arheološkog rada.

Dijelovi grada Siska izgrađeni su izravno na ruševinama rimske Siscije i pretpovijesne Segestike, a arheološki značaj  i potencijal je takvog obima  i slojevitosti da parcijalne prezentacije  nisu bile dostatne u smislu  interpretacije bogatog arheološkog područja. Interpretacijom arheološkog područja  Segestika – Siscia u industrijskim zgradama tvorničkog kompleksa Segestica, koji se nalazi unutar arheološke zone Segestika-Siscia,   izravno će se interpretirati ostaci rimske arhitekture u Arheološkom parku, kreirat će se multifunkcionalni arheološki centar te će pored objedinjavanja  stručnih i znanstvenih aspekata arheološke baštine   biti  otvoren široj javnosti i prilagođen svim skupinama korisnika. Za potrebe Interpretacijskog centra Grad Sisak je namijenio  zgradu tvornice špirita, punjenja ugljične kiseline, zgradu za denaturiranje špirita i tvornički dimnjak  Segestice te će na taj način valorizirati i taj dio graditeljske baštine, a  zajedno s Arheološkim parkom sv. Kvirina  činiti svojevrstan muzejski kvart koji će podići kvalitetu života u tom dijelu Siska.