U sklopu Programa javnih radova za 2023. godinu kojega je inicirao Grad Sisak, danas je potpisano 22 ugovora o radu na šest mjeseci s osobama koje su do sada bile u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Njihov posao bit će ispomoć u održavanju kontejnerskih naselja i naselja montažnih kućica na području Siska, rad u skladištu Crvenog križa i na sortiranju donirane robe te ispomoć kod uklanjanja građevinskog otpada zaostalog od potresa. Za sve radnike u javnim radovima Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava plaću, troškove putovanja na posao, alati koji će im biti potrebni, liječnički pregled te odgovarajuću radnu opremu.

Grad Sisak već godinama, korištenjem ove i sličnih mjera, dijelu teže zapošljivih Siščana koji su u evidenciji HZZ-a omogućava redovne prihode tijekom 6 mjeseci, koliko mjera traje. Partneri Gradu Sisku u Programu javnih radova su Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Gradsko društvo Crvenog križa Sisak i Komunalac Sisak d.o.o.