U petak, 14. lipnja bit će provedena akcija larvicidnog suzbijanja  komaraca na području grada Siska i okolnih naselja.

Učinkovito suzbijanje  komaraca uključuje osmišljenu uporabu svih postupaka i mjera koje na bilo koji način smanjuju uvjete potrebne za razvoj i preživljavanje komaraca a posebno mjere suzbijanja svih razvojnih stadija.

Larvicidnim tretmanom komaraca suzbijaju se  ličinke komaraca (larve) u vodama stajačicama, koje su tipična mjesta za njihov  daljnji razvoj do odraslog oblika (adulta), te se na taj način sprječava pojava nove generacije odraslih jedinki i sama brojnost insekata.

Larvicidno suzbijanje komaraca obavit će se u petak, 14. lipnja od oko 8 sati ujutro.