U naredna tri dana provest će se akcija adulticidnog suzbijanja komaraca na području grada Siska i okolnih naselja i to u srijedu, 16. lipnja od 20 sati, u četvrtak, 17. lipnja od 5 i od 20 sati te u petak, 18. lipnja od 5 sati.
Adulticidnim tretmanom suzbijaju se odrasle jedinke komaraca i obavit će se hladnim i toplim zamagljivanjem na području grada Siska i okolnih naselja u navedenim terminima.