Aplikacija Moj gradski proračun od danas se nalazi na web stranici Grada Siska, a već od sada možete klikom na donjem linku otvoriti ovu aplikaciju i aktivno sudjelovati u kreiranju proračuna Grada Siska za 2018. godinu.

Iako zakon predviđa da o godišnjem financijskom planu odlučuje isključivo Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček istaknula je kako želi čuti i mišljenje građana o proračunu za sljedeću godinu te je pozvala sve građane da se uključe u ovu javnu raspravu.

-Potrebno je samo malo dobre volje, računalo i desetak minuta vašeg vremena da se upoznate s prijedlogom te da mi pošaljete vaše mišljenje. Svako mišljenje koje izrazite slanjem svojih „ispravaka“, odnosno amandmana predloženog proračuna, ću na kraju dobiti kroz prosječne postotke smanjenja ili povećanja stavki za koje postoji mogućnost promjene. Konačan prijedlog o kome će na kraju raspravljati Gradsko vijeće ovisit će o tome što mi vi kažete – naglasila je gradonačelnica.

Od preko 250 milijuna kuna koje u proračunu treba raspodijeliti, velika većina sredstava vezana je za zakonske obveze i strogo namjenska sredstva o kojima Grad zapravo ni ne odlučuje, a još veći iznos nužan je za normalno funkcioniranje službi i usluga na koje smo navikli i bez kojih više ne bi mogli funkcionirati, pa su stoga ti troškovi fiksni i neupitni.

-Bez obzira na to postoji dosta stavki, kao i projekata koje jednim klikom možete „ugasiti“ da mi date do znanja što je po vama prioritet, a što smatrate da nije korisno ulaganje za grad i sve njegove građane. Svako vaše mišljenje bit će vrijedan doprinos konačnom proračunu Siska za 2018. godinu i zato vas molim da uložite trud i izdvojite vrijeme da kažete što mislite – dodala je gradonačelnica.

Svi zainteresirani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna Grada Siska putem ove aplikacije do 29. studenoga 2017. godine. Aplikacija je jedinstvena u Hrvatskoj, a proizvod je sisačke firme Curious Cat.

 

Kreirajte svoj proračun na ovom linku:

http://proracun.sisak.hr/