Strategija razvoja Urbanog područja Sisak utemeljena je na detaljnoj analizi postojećeg stanja koja uključuje demografsko, socijalno, gospodarsko stanje te stanje urbanog okruženja kao i izazove s kojima se urbano područje susreće.

Na temelju analize stanja određeni su jasni ciljevi, projekti od strateškog značenja te način rješavanja aktualnih problema urbanog područja. Strategijom je utvrđena i vizija razvoja Urbanog područja Sisak za razdoblje do 2027. godine.

Strategija uključuje integrirani pristup razvoju urbanog područja te definira rezultate koji se planiraju postići kao i način praćenja provedbe Strategije. Dokument Strategije usklađen je sa strateškim dokumentima na razini Europske unije, na razini Republike Hrvatske kao i na razini Sisačko-moslavačke županije. U sklopu Strategije utvrđen je terminski plan provedbe određenih projekata od strateškog značenja za Urbano područje Sisak kao i indikativni financijski plan predviđene alokacije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.