Sisačko-moslavačka županija, kao investitor izgradnje Strukovne škole Sisak, pristupila je tehničkom pregledu, koji je nakon dostave dodatne dokumentacije sazvao Upravni odjel Grada Siska za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, no još uvijek nije ispunila uvjete za dobivanje uporabne dozvole. Nakon tehničkog pregleda 6. studenoga 2020. godine, koji je održan na lokaciji Strukovne škole u Fistrovićevoj ulici, državna inspektorica rada i Koordinacija udruga osoba s invaliditetom, čije suglasnosti su nužne za dobivanje uporabne dozvole, utvrdili su određene nedostatke zbog čega su u svom mišljenju napisali kako će se Strukovnoj školi izdati uporabna dozvola tek nakon otklanjanja uvjetnih primjedbi. Sisačko-moslavačka županija je tako dobila novi rok od 90 dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka te neuvjetnih primjedbi čime se ponovno prolongira početak održavanja nastave u novoizgrađenom objektu.

Grad Sisak ne odlučuje jesu li uvjeti za uporabnu dozvolu ostvareni već temeljem suglasnosti državnih inspektora poput sanitarne inspektorice, koja npr. utvrđuje je li voda iz vodovodnih cijevi za piće, ili vatrogasnog inspektora, koji utvrđuje jesu li mjere zaštite od požara u skladu s pravilima, konstatira da je neka građevina sigurna za korištenje i to, u ovom slučaju, djece srednjoškolske dobi i nastavnika. Stoga SMŽ još mora dostaviti i elaborat o sigurnosti čeličnih konstrukcija ugrađenih u zgradu.

Ovo nije prvi tehnički pregled na kojem Sisačko-moslavačka županija nije imala sve potrebne dokumente. Na prvom takvom pregledu koji je održan 20. kolovoza 2020. godine, Županija je predala svega 3 od ukupno 22 potrebna dokumenta. Nakon toga je Grad Sisak pozvao Sisačko-moslavačku županiju da dopune potrebnu dokumentaciju, međutim Županija je 6. listopada 2020. godine ponovno dostavila nepotpunu dokumentaciju čime nije ispunila uvjete za dobivanje uporabne dozvole.