Sisak je među hrvatskim gradovima koji povlače najviše EU sredstava za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u osnovnim školama, a EU sufinanciranje osigurava već devetu godinu za redom. 330 tisuća eura, maksimalni mogući iznos sufinanciranja, Sisak je za ovu školsku godinu ostvario za financiranje 72 pomoćnika za 78 učenika s teškoćama.

I prije sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda Sisak je uveo ovu mjeru i na razini Hrvatske predvodio je trend brige i integriranja djece s teškoćama u škole i vrtiće. Do 2013. godine prevladavalo je uvjerenje da je preskupo djecu s teškoćama u razvoju uključiti u vrtiće, no posljednjih deset godina i sisački vrtići su ostvarili stopostotnu inkluziju tih ranjivih skupina. Time Grad Sisak osigurava kontinuitet brige od najmlađe preko školske dobi.

U sisačkim će školama 72 pomoćnika u nastavi osiguravati školskoj djeci koja ih trebaju da lakše svladaju školsko gradivo i budu integrirani dio društva i odrastaju uz svoje vršnjake. Osim 330 tisuća eura sufinanciranja, Grad Sisak za ovaj program izdvaja preko 217 tisuća eura vlastitih sredstava, čime za ovaj program osigurava 547 tisuća eura.