GOS Gospodarenje otpadom Sisak kontinuirano nastavlja s nabavom nove opreme koja će svim Siščanima omogućiti razdvajanje korisnog otpada na kućnom pragu. U pripremi je nabava prvih 4680 spremnika za biootpad za nakon što je Grad Sisak potpisao ugovor o sufinanciranju te nabave s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vrijedan 1,5 milijuna kuna. Od tog iznosa Fond osigurava 612 tisuća, a oko 900 tisuća kuna uložit će GOS.

Nabavit će se 4500 spremnika od 120 l za pojedinačne korisnike i 180 većih spremnika od 770 l za stambene zgrade. Kako je odvajanje biootpada zakonska obaveza, spremnici će, kako najavljuju u GOS-u, biti raspoređeni korisnicima koji će iskazati interes za ovu uslugu. Druga mogućnost za građane je nabava kompostera, ako svoj biootpad žele sami prerađivati u kompost.

Nakon ovogodišnjih nabava čak sedam novih, odlično opremljenih komunalnih vozila vrijednih oko 10 milijuna kuna i postavljanja najsuvremenijih 127 polupodzemnih kontejnera, Gospodarenje otpadom Sisak pokazuje da želi pružati vrhunsku uslugu u zbrinjavanju otpada.