Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Siska odlučeno je da Sisak kreće u izradu i donošenje Strategije razvoja ranog i predškolskog odgoja Grada Siska. Ovaj dokument važan je za sustavno i trajno unaprjeđivanje kvalitete rada predškolskih ustanova. Izrađuje ga u potpunosti sisačka pamet i njime Sisak dokazuje svoje opredjeljenje prema ulaganju u djecu od njihove najranije dobi i svoje vodeće mjesto u brizi za najmlađe. Time Sisak još jednom potvrđuje status najboljeg grada u Hrvatskoj po povećanju izdvajanja za predškolski odgoj, što su pokazale analize hrvatskih medija.

Sisak će donošenjem ovog dokumenta postati drugi grad u Republici Hrvatskoj koji je usvojio ovako važan dokument. Strategija će sadržavati smjernice za povećanje kvalitete, pravednosti i učinkovitosti ranog i predškolskog odgojno-obrazovnog sustava. Ciljevi dokumenta će biti usmjereni na cjelokupno funkcioniranje predškolske ustanove, od stvaranja potrebnih uvjeta za priuštivost i dostupnost uključivanja sve djece rane i predškolske dobi, profesionalnog razvoja i društvenog statusa djelatnika do osiguravanja svih potrebnih materijalnih i prostornih uvjeta.

Sisak paralelno s izradom strategije ulaže u nove vrtićke kapacitete te će 2024. godina biti godina završetka izgradnje novog vrtića u sklopu Odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo te dogradnje vrtićkih objekata Maslačak i Različak. Time će Sisak dobiti 375 novih mjesta za upis djece u vrtiće, što bi u potpunosti trebalo zadovoljiti trenutno iskazanu potrebu roditelja predškolske djece s područja grada.

U izradu Strategije uključit će se odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji gradskih predškolskih ustanova, te vanjski stručni suradnici iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. To pokazuje da Sisak ima struku i znanje te odlično razvijenu suradnju s djelatnicima dječjih vrtića i da planski ulaže u najmlađe Siščane. Strategija će biti usvojeno na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća i jamčit će plansko i sustavno ulaganje u razvoj predškolskih ustanova Grada Siska.