Na javnoj predaji dokumentacije za Strukovnu školu predstavnik investitora Županije sisačko-moslavačke Darjan Vlahov javno priznao da Županija nije predala svu potrebnu dokumentaciju jer „nisu znali da moraju“.

Javni poziv za predaju dokumenata poslala je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček nakon što je župan Ivo Žinić javno lagao da je Županija predala svu potrebnu dokumentaciju.

Uporabnu dozvolu moraju izdati inspekcijske službe Republike Hrvatske nakon tehničkog pregleda, no na prvom sazvanom tehničkom pregledu 20. kolovoza 2020. Županija je predala samo 3 od 22 potrebna dokumenta i to fotokopiju građevinske dozvole, podatke o sudionicima u gradnji i završno izvješće nadzornog inženjera, te su inspektori za sigurnost gradnje ustvrdili da nema uvjeta za tehnički pregled i rekli da će se ponovo odazvati na tehnički pregled kada investitor preda svu dokumentaciju.

Iako su javnoj predaji na poziv gradonačelnice prisustvovali predstavnik investitora, ravnatelj Strukovne škole, projektant i predstavnici izvođača, pred prisutnim novinarima su priznali da nemaju svu potrebnu dokumentaciju i da ju nisu predali niti nakon poziva Grada Siska na dopunu.

Sisačko-moslavačka županija 6. listopada 2020. dostavila je dopunu s 11 dokumenata od čega su neki nepotpuni, a s današnjim danom 19. listopadom nedostaje još 8 dokumenata, među kojima bi trebali biti i građevinski dnevnici prvog izvođača, koje međutim nitko nema.

„Nedostaje još osam dokumenata. I zato sam, da se ne igramo mačke i miša, danas uz novinare pozvala i predstavnike Sisačko-moslavačke županije da dostave preostale dokumente. Ukoliko predstavnik investitora ima danas te preostale dokumente kod sebe, preuzet ćemo ih, priložiti spisu i u roku sedam dana će se održati tehnički pregled. Ukoliko nema, molim investitora da što prije dopuni zahtjev kako bismo Strukovnu školu predali ravnatelju i djeci koja su već i predugo čekala da se presele iz neodgovarajućih uvjeta u prekrasnu novu zgradu“, izjavila je gradonačelnica Ikić Baniček te dodala: „Vjerovala sam da ćete svemu ovom pristupiti ozbiljno, a ne politikantski i zato vas molim da čim prije dopunite dokumentaciju kako bismo čim prije sazvali tehnički pregled i kako bi djeca bila čim prije u školi. Molim vas da to učinite što prije. Idemo napravit posao i useliti djecu nakon 14 godina u školu.“

Osim uporabne dozvole Županija nije svo vrijeme gradnje regulirala imovinsko-pravne odnose te nije na sebe upisala parcelu na kojoj se škola gradila te je Grad Sisak pokrenuo postupak davanja prava građenja na predmetnoj parceli iako predstavnik investitora pročelnik Darjan Vlahov tvrdi „da on za to nije zadužen“.

„Trebalo je proći 14 godina da Sisačko-moslavačka županija primijeti da nema dokument o pravu građenja na navedenoj parceli što sada mi rješavamo. Zemljište na kojoj je izgrađena škola je na procjeni kod ovlaštenog sudskog vještaka i kad se napravi procjena vrijednosti prava građenja raspisat ćemo natječaj. Škola će se javiti na natječaj i riješit ćemo sve u skladu sa zakonima i propisima RH. Na Gradskom vijeću ću predložiti da se Strukovna škola oslobodi plaćanja naknade za pravo građenja s obzirom da nam je svima cilj da djeca što prije krenu u Strukovnu školu“, zaključila je gradonačelnica Ikić Baniček.