Od ožujka ove godine sisački roditelji imaju novu pogodnost u sisačkim dječjim vrtićima, mogućnost produženog boravka djece do 20:00 sati. Potpuna skrb o djeci koju nude sisački dječji vrtići pomaže roditeljima da lakše usklade svoje poslovne obaveze i ne brinu ukoliko rade u smjenama ili imaju potrebe za boravkom na radnom mjestu izvan uobičajenog radnog vremena vrtića. Produženi boravak provodi se u 3 objekta DV Sisak Novi i 4 objekta DV Sisak Stari tijekom cijele godine.  U produženom boravku mogu boraviti djeca svih uzrasta, od jaslica do predškolske dobi.

Projekt „Vrtić po mjeri obitelji“ financiran sa 3,5 milijuna kuna EU sredstava, u prvih je 7 mjeseci provedbe pokazao punu opravdanost. Svakoga dana uslugu produženog rada koristi između 35 i 45 djece u oba gradska vrtića. Ovo značajno unaprjeđenje usluga sisačkih dječjih vrtića dovelo je i do novog zapošljavanja čak 29 novih odgajatelja i drugog osoblja, ali to nije i jedina dodana vrijednost ovoga projekta.

Provodi se čak deset edukacija kojima se unaprjeđuje stručni rad logopeda, defektologa i odgojitelja kroz obuku za specifične terapije, sportske programe te za Montessori program koji će se također implementirati u vrtić. Nabavljena je i oprema za Nove Reynell test u razvoju govora, didaktička oprema, pomagala, igračke i komplet sportske opreme koja će pomoći u stručnom radu s djecom. Projekt će trajati do kraja 2023. nakon čega se planira nastavak aktivnosti.