Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/1385/15 i 69/22) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Grad Sisak objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Siska za 2018. godinu. Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđuje se provođenje postupka savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te utvrđuje način provođenja predmetnog postupka i rok u kojem se isti mora provoditi. Naime, predmetna savjetovanja prvenstveno se obavljaju sukladno članku 11. Zakona.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

 

Uključite se u savjetovanja s javnošću

 

Dokumenti