Grad Sisak je u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13 i 73/17) izradio Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke).

Navedenim Prijedlogom odluke definira se način provedbe mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš.

Obzirom da je riječ o donošenju općeg akta Grada Siska koji je od važnosti za svakodnevni život velikog broja stanovnika Grada Siska, smatra se potrebnim omogućiti zainteresiranim osobama uvid u Prijedlog odluke te omogućiti komentiranje pojedinih odredbi Prijedloga odluke i predlaganje poboljšanja ili dopuna prije konačnog donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska.

Dokumenti za savjetovanje s javnošću uključuju:

– Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

– Obrazac za dostavljanje primjedbi i prijedloga

 

Savjetovanje s javnošću otvoreno je 8 dana od dana objave na web stranici Grada Siska, odnosno do 6. studenog 2018. godine.

Molimo sve relevantne dionike i druge zainteresirane strane da sve tražene podatke i očitovanja dostave najkasnije do 6. studenog 2018. u 15:00 sati na adresu elektroničke pošte lucija.prsa@sisak.hr ili poštom na adresu Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak. Očitovanja se dostavljaju isključivo putem Obrasca za dostavljanje komentara.