Danas su se sastali članovi Stožera civilne zaštite Grada Siska. Kako je rečeno na sastanku, pripremne radnje za obranu od poplava počele su već prije tjedan dana, a trenutačno stanje na terenu je zadovoljavajuće. Sava je na vrhuncu vodnog vala s ponešto usporenim otjecanjem u Donjoj Posavini zbog visokog  vodostaja Une, Odra je trenutačno na 895 cm, Kupa je u stagnaciji, a  Odransko polje je zapunjeno 30 posto.

S obzirom da su za vikend najavljene značajnije količine oborina, nadležne službe i dalje će kontinuirano nastaviti pratiti stanje na terenu te pravovremeno reagirati kako bi se u slučaju potrebe zaštitili ljudi i njihova imovina.

U slučaju potrebe građani trebaju zvati službu 112,  koji će dalje obavijestiti sve nadležne službe civilne zaštite.