Dana 29. prosinca 2023. godine objavljeno je prethodno savjetovanje za predmet nabave: Sanacija odlagališta Goričica, evidencijski broj 1/23-4.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 05. siječnja 2023. godine. Sva dokumentacija dostupna je na elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/