Nakon provedenog postupka utvrđena je revidirana lista reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Siska.

Odluka se nalazi u privitku teksta.