U sljedeća dva tjedna održavaju se zborovi građana u mjesnim odborima. Na zborovima građana sudjeluje gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i zamjenici Marko Krička i Ivica Rendulić sa suradnicima, a tema su male komunalne akcije za 2019. godinu.

Raspored zborova građana:

Petak, 03.05.
17:00 – MO Novo Selo Palanječko
18:00 – MO Hrastelnica

Ponedjeljak, 06.05.
17:00 – MO Bukovsko
18:00 – MO Lukavec Posavski
19:00 – MO Prelošćica

Utorak, 07.05.
17:00 – MO Veliko Svinjičko
18:00 – MO Gušće
18:00 – MO Palanjek
19:00 – MO Čigoč

Srijeda, 08.05.
17:00 – MO Mužilovčica
18:00 – MO Kratečko
19:00 – MO Suvoj-Lonja

Četvrtak, 09.05.
17:00 – MO Novo Pračno
18:00 – MO Novo Selo
19:00 – MO Komarevo

Petak, 10.05.
17:00 – MO Staro Selo
18:00 – MO Madžari-Letovanci
19:00 – MO Blinjski Kut

Ponedjeljak, 13.05.
17:00 – MO Budaševo
18:00 – MO Topolovac
19:00 – MO „Braća Bobetko“ Crnac

Utorak, 14.05.
17:00 – MO Žabno
18:00 – MO Odra
19:00 – MO Stupno

Srijeda, 15.05.
17:00 – MO Staro Pračno
18:00 – MO Stara Drenčina
19:00 – MO Vurot

Četvrtak, 16.05.
17:00 – MO Jazvenik
18:00 – MO Sela
19:00 – MO Greda