Gospodarenje otpadom Sisak počelo je s podjelom plavih i žutih spremnika za korisni otpad. Spremnici će se dijeliti od kuće do kuće prema unaprijed utvrđenom rasporedu (nalazi se u privitku teksta), a ako spremnike želite sami preuzeti izvan rasporeda ili ste ga propustili preuzeti unutar termina, to možete učiniti na sljedećim lokacijama:

 

Reciklažno dvorište Sisak Stari (Ulica kralja Zvonimira 7b, Sisak)

Raciklažno dvorište Novi Sisak (Capraška ulica 4, Sisak-Caprag)

Odlagalište neopasnog otpada Goričica (Put Stare Save 1, Sisak-Topolovac)

Uprava društva Gospodarenje otpadom Sisak (Trg J. Mađerića 1, Sisak)

 

Prilikom preuzimanja spremnika građani će djelatnicima GOS-a na uvid morati predočiti posljednji račun za uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, osobnu iskaznicu nositelja računa i osobnu iskaznicu osobe koja preuzima spremnik (ako se razlikuje od nositelja računa) te zapisanu oznaku spremnika za miješani komunalni otpad (broj se nalazi s prednje strane spremnika na naljepnici).

 

Raspored sakupljanja žutih i plavih spremnika ostaje isti, odnosno spremnici će biti ispražnjeni prema rasporedu sakupljanja plavih i žutih vrećica. Nakon preuzimanja spremnika, građani više neće moći preuzeti besplatne vrećice, a krajnji rok za zaduženje spremnika je 17. prosinca 2021.

 

Za sve informacije o spremnicima, građani se mogu obratiti na besplatan broj telefona 0800 200 214 ili putem e-pošte na info@gos.hr

 

Raspored od 27.09. do 7.10. 2021. ZELENI BRIJEG 

 Zeleni brijeg (A.T. Mimare, A. Augustinčića, B. Pavičića, Bitoljska, B. Čulig, B. Lačan, Buzetska, Celjska, dr. I. Brodarca, D. Radovića, Đ. Čauševića, F. Livadića, F. Kršinića, Grada Dubrovnika, Grada Vukovara, Istarska, I. Bakrana, I. Lasića, I. Mažara, I. Ogulinca, I. Turkalja, J. Čipora, J. Bužana, Kalnička, L. Ružičke, Lonjska, Lj. Pavičić, M. Celjaka, M. Filipića, M. Šipraka, M. Dobranića, Nadbiskupa Posilovića, Odranska, Podravska, Pokupljanska, Posavska, , Primorska, S. Raškaj, Slavonska, Splitska, S. Bezuha, S. Rožankovića, Š. Klarića, Trakošćanska, Turopoljska, V. Radauša, Varaždinska, V. Bukovca, Zagorska, Zagrebačka i Žumberačka)

 

Cijeli raspored od 13. rujna do 17. prosinca 2021. nalazi se u privitku teksta.