Na današnjem radnom sastanku koji je danas zamjenik gradonačelnice Marko Krička sa timom održao s predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i državne imovine potvrđeno je da će se na parcelama u vlasništvu Grada Siska graditi 7 zgrada za privremeni smještaj stradalnik potresa. Također, nakon dodatnih provjera imovinsko-pravnih pitanja još će nekoliko gradskih parcela biti spojeno s državnim parcelama i time će se omogućiti dodatna izgradnja višestambenih objekata za zbrinjavanje obitelji koje su ostale bez svojih domova u potresu.

Tako se nakon dvije i pol godine ostvaruje ideja Grada Siska koju su dva ministra zadužena za obnovu odbijala, dok nije postalo jasno da spora obnova među stradalnicima i u javnosti izaziva sve veću zabrinutost, nemir i nezadovoljstvo prema radu Vlade.

Zamjenik gradonačelnice Krička izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da državni sustav socijalne skrbi nije dovoljno uključen u rad sa stradalnicima u potresu. „Uključenost u njihovo stambeno zbrinjavanje i psihosocijalna pomoć tim ljudima koji već dvije i pol godine trpe uvjete koji su ispod suvremenih kriterija nije ni izdaleka dovoljna“, naglasio je Krička.

Na današnjem sastanku potvrđeno je da će se uklanjati u potresu oštećena zgrada u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda, da je izdano rješenje te da se raspisuje natječaj za projekt rušenja. Iako je odluka hoće li se zgrada obnavljati ili rušiti trebala biti donesena davno prije, postupak rušenja mogao bi početi na treću obljetnicu od potresa. To će biti najveći zahvat rušenja do sada jer se radi o zgradi sa preko 140 stanova, a većina od 140 obitelji koje su živjele u zgradi, zakašnjelu odluku dočekale su u alternativnim smještajima u vlastitom aranžmanu i manji broj po kontejnerskim naseljima.

Na sastanku je ukazano i na stalni problem opasnosti koja prijeti od oštećenih objekata u državnom vlasništvu, a o kojima se nedovoljno vodi računa. Predstavnici Grada ponovo su zatražili bržu reakciju državnih tijela kako bi se omogućio normalan život grada.