Vijećnici Gradskog vijeća Grada Siska 16. travnja, na sjednici održanoj elektroničkim putem, na prijedlog gradonačelnice Kristine Ikić Baniček, usvojili su paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane virusom COVID-19. Usvojene su i odluke kojima se ukidaju naknade za rad vijećnicima i smanjuju plaće dužnosnicima.
Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska, kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti za vrijeme trajanja mjera suzbijanja virusa COVID-19, oslobađaju se plaćanja mjesečne zakupnine sve dok su mjere na snazi.
Za vrijeme trajanja mjera u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti koji za vrijeme trajanja mjera ne obavljaju djelatnost i ne ostvaruju prihode te fizičke osobe koje su obustavile obavljanje djelatnosti na temelju odluke Stožera civilne zaštite RH.
Poduzetnici koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, koji služi za obavljanje poslovne djelatnosti, a koji pružaju usluge pripreme i dostave hrane na temelju odluke Stožera civilne zaštite RH, oslobađaju se 50 posto obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja mjera.
Radi štednje, u periodu kada su očekivani prihodi smanjeni zbog zastoja u gospodarstvu, na sjednici Gradskog vijeća odlučeno je da se vijećnicima neće isplaćivati naknade za troškove i rad u razdoblju od četiri mjeseca. U istom razdoblju, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina se neće isplaćivati mjesečna nagrada za rad i troškovi prijevoza.
U razdoblju od četiri mjeseca za 20 posto bit će smanjena plaća gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Siska.
Također, Gradsko vijeće je ovlastilo gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček da potpiše Sporazum o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite s općinama Lekenik, Martinska Ves i Sunja, na temelju kojeg će se omogućiti kretanje stanovnika unutar tih područja bez propusnica. Sporazum se dostavlja Stožeru civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, koji ga zajedno s procjenom epidemiološke situacije dostavlja Stožeru civilne zaštite RH i na koncu Ravnateljstvu policije, koje ga provodi.