Temeljem zahtjeva Grada Siska proglašena je prirodna nepogodna olujni i orkanski vjetar na području Grada Siska i to u naseljima Palanjek i Hrastelnica. Oluja koja je 29. kolovoza pogodila to područje ostavila je velike štete, uglavnom na krovovima stambenih i gospodarskih objekata.

Povjerenstvo Grada Siska odmah nakon olujnog nevremena obišlo je kućanstva koja su imala štetu i prikupilo je prijave šteta na temelju kojih će se sada pokrenuti postupci za isplatu naknada za nastale štete. Oni koji su već prijavili štetu više ne trebaju ništa poduzimati, a eventualne nove prijave primat će se do 22. rujna 2023.

Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu prijavastete@sisak.hr putem pošte na adresu Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti na privremenu adresu pisarnice Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, Sisak.