Zbog velikih materijalnih šteta na višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u poljoprivredi, nastalih kao posljedica suhog vremena bez oborina u razdoblju od 16. svibnja do 22. kolovoza 2022. godine na području Grada Siska, dana 5. rujna 2022. godine proglašena je prirodna nepogoda – Suša.

Oštećenici na području Grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti ili na e- mail adresu: prijavastete@sisak.hr ili poštom na adresu Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, zaključno sa 13. rujna 2022. godine, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19). Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti  na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

Napomena: Oštećenici koji su ispunili i dostavili obrazac prijave štete od prirodne nepogode ne moraju isti dostavljati ponovno.