Zbog velikih materijalnih šteta na višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u poljoprivredi, nastalih kao posljedica velikih količina oborina u razdoblju od 19. svibnja do 31. svibnja 2023. godine na području Grada Siska, dana 30. lipnja 2023. godine proglašena je prirodna nepogoda – Poplava.

Oštećenici na području Grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti ili na e- mail adresu: prijavastete@sisak.hr ili poštom na adresu Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, zaključno sa 8. srpnja 2023. godine, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19). Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti  na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

Napomena: Oštećenici koji su ispunili i dostavili obrazac prijave štete od prirodne nepogode ne moraju isti dostavljati ponovno.