Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček donijela je odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine “barovi” od redovnog radnog vremena propisanog Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljstvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/16 i 13/16)  koji se nalaze na području Grada Siska.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine “barovi” koji se nalaze na području Grada Siska odobrava se za dane: 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30. i 31. prosinca 2023. godine i 01. siječnja 2024. na način da mogu raditi do 04,00 sata ujutro. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine “barovi” koji se nalaze na području Grada Siska produžuje se radi organiziranja manifestacija povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.