Grad Sisak poziva mlade u dobi od 15 do 30 godina da sudjeluju u aktivnosti  “Predlaganje i izrada Gradskog programa za mlade” koja će se održati 30. rujna 2019. godine u prostoru Osnovne škole 22. lipnja s početkom u 9 sati.

Ovo je treća aktivnost projekta Gradski program za mlade grada Siska koji provodi Grad Sisak u partnerstvu s Koordinacijom udruga mladih Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika. Cilj je izraditi i unaprijediti provedbu politika za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u gradu Sisku, mladima približiti važnost njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka te ih potaknuti na uključivanje u procese predlaganja i izrade politike za mlade..

Sudjelovat će mladi od 15 do 30 godina i donositelji odluka koji će sada, nakon provedenih diskusija, online konzultacija te edukacija, predlagati prioritetna područja i mjere za provedbu koje će biti sastavni dio sadržaja novog Gradskog programa za mlade Grada Siska.

Svoje sudjelovanje potvrdite mailom na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr

Mole se maloljetni sudionici da obrazac u prilogu ispunjen donesu sa sobom na aktivnost projekta.

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.