Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) ( u daljnjem tekstu: Zakon), Grad Sisak donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Službe civilne zaštite Sisak, KLASA: 214-02/20-11/214, URBROJ: 511-01-364-20-2 od 23. lipnja 2020. godine.

Plan zaštite od požara za Grad Sisak izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12).

Sukladno članku 13. stavku 9. Zakona možete se uključiti u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara Grada Siska u vremenskom periodu od 20. srpnja 2020. godine do 11. kolovoza 2020. godine.
U privitku se nalazi Prijedlog plana zaštite od požara Grada Siska te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću koji možete popuniti i dostaviti na adresu elektroničke pošte: zdenko.bertovic@sisak.hr ili poštom na adresu Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak zaključno do 11. kolovoza 2020. godine.