Odlukom o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji na području Grada Siska predviđaju se mjere u smislu povoljnijih uvjeta i subvencioniranja stambenog zbrinjavanje mladih obitelji koje su izabrale Sisak kao mjesto stanovanja.

Cilj Odluke je unapređenje položaja i kvalitete života mladih obitelji.

Odlukom se uređuju način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada u svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.

Raspolaganje nekretninama podrazumijeva se osnivanje prava građenja i prodaja građevinskih parcela u vlasništvu Grada Siska u svrhu poticaja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.

Pod pojmom nekretnina u smislu ove Odluke smatra se građevinsko zemljište na kojem je moguća izgradnja objekata stambene namjene u vlasništvu Grada.

U privitku se nalazi prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Siska te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću kojeg možete popuniti i dostaviti na adresu elektroničke pošte: mediji@sisak.hr zaključno do 6. prosinca 2021. godine.