Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska utvrdilo je prijedlog Liste reda prvenstva.

Prijedlog Liste reda prvenstva možete pronaći u prilogu objave.

 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska.