Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja grada Siska, koji su pretrpjeli štetu na imovini od prirodne nepogode mraz 15. i 16. travnja ove godine da prijave štetu putem obrasca za prijavu štete zaključno do 8. svibnja 2020. godine.

Prijavitelji štete mogu ispunjeni obrazac za prijavu štete dostaviti u Grad Sisak putem e-maila prijavastete@sisak.hr Ukoliko nisu u mogućnosti to učiniti putem e-maila,  obrazac mogu preuzeti i popunjen predati u Gradu Sisku, Rimska ulica 26.

Ukoliko se na temelju zaprimljenih prijava ispune uvjeti za proglašenje prirodne nepogode  iz članka 3. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj  16/19), Grad Sisak će podnijeti prijedlog Sisačko-moslavačkoj županiji za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode mraz za područje grada Siska.

Obrazac za prijavu štete nalazi se u privitku teksta.