Pozivamo stanovnike sisačkih naselja koji su 25. svibnja 2022. godine, uslijed olujnog nevremena, pretrpjeli oštećenja na građevinskim objektima da prijave štetu Povjerenstvu za procjenu štete putem posebnog obrasca koji se nalazi u privitku ovog teksta te u pisarnici Grada Siska (Ulica Marijana Cvetkovića 8, Sisak – Caprag).

Popunjeni obrazac moguće je predati u pisarnicu Grada Siska od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili putem e-maila: pisarnica@sisak.hr do 6. lipnja 2022. godine do 12 sati.

Sredstva za naknadu štete, građanima će biti isplaćena iz proračuna Grada Siska.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 044/510-165.

 

Dokumenti