Sisak se kandidira za Europski grad sporta 2019. godine. To je prestižna titula koju dodjeljuje neprofitna organizacija ACES Europe sa sjedištem u Bruxellesu. Pismo namjere za sisačku kandidaturu  organizatorima je već poslano, a kandidatura je prihvaćena. Na današnjem radnom sastanku zamjenik gradonačelnice Marko Krička sa suradnicima, predstavnik tvrtke CBBS Berislav Čižmek koja je operativno tijelo za pripremu kandidature zajedno su s predstavnicima sisačkih ustanova, Zajednice sportskih udruga Grada Siska i Turističke zajednice dogovarali pripremu prezentacijskog materijala kandidature.

Prezentacijski materijal će sadržavati bogatu tradiciju klupskog i rekreativnog sporta u Sisku, pokazivati današnji sisački sportski potencijal i sportsku infrastrukturu. Prema riječima zamjenika gradonačelnice Marka Kričke,  kandidatura za Europski grad sporta 2019. godine, doprinijet će i stvaranju  percepcije o Sisku kao gradu sporta, potaknuti razvijanje sportske infrastrukture i sportski turizam.

Sisak će u svibnju ove godine posjetiti višečlana komisija za evaluaciju ACES Europe, koja će pregledati sportske objekte i pogledati sportske manifestacije koje će se tada održavati, susresti se sa sisačkim sportašima te vrednovati sisački sportski potencijal.

Titula Europski grad sporta dodjeljuje se na svečanosti u zgradi Europskog parlamenta u Bruxellesu  i to u nekoliko kategorija, ovisno od veličine grada. Do sada su titulu europskog grada sporta u Hrvatskoj nosili  gradovi Lepoglava, Buzet, Belišće i Umag.

Ukoliko Sisak  2019. godine ponese titulu Europskog grada sporta,  bit će to dobra promidžba grada koja će otvoriti mogućnost sportske suradnje s  drugim europskim gradovima i  dostupnost europskog novca za zajedničke projekte gradova i klubova.