Svi zainteresirani za kupnju stanova u Lonjskoj ulici na Zelenom brijegu, a putem Programa društveno poticane stanogradnje (POS-ovi stanovi) pozivaju se na prezentaciju Programa POS-a, koja  će se održati u utorak, 17.  studenoga 2020. godine u gradskoj vijećnici, Rimska ulica 26. Prezentaciju će održati predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i to u dva termina od 13 do 14 sati te od 14.30 do 15.30 sati. Dolazak na prezentaciju ne obvezuje na podnošenje zahtjeva na kupnju stana niti na kupnju stana.

Stanovi u Lonjskoj ulici moći će se kupiti po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, a svi zainteresirani za kupnju mogu podnijeti zahtjev i priložiti potrebnu dokumentaciju te sve dostaviti na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak do 30. studenog 2020. godine.