Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Siska objavio je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Odbor poziva udruge, pojedince, grupe građana i pravne osobe da daju svoje prijedloge pojedinaca i pravnih osoba za koje smatraju da su rezultatima svoga rada i ostvarenjima na različitim područjima djelovanja pridonijeli ugledu i razvoju Grada Siska. Priznanja s dobitnicima uručuju na svečanoj sjednici u povodu Dana grada Siska.

Svoje prijedloge možete uputiti do 14. ožujka, a za koja priznanja i kako prijaviti doznajte u tekstu poziva.