Na temelju članka 22. i 72. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09 i 16/10) i  članka 49. stavka 1. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 24/10)  gradonačelnik Grada Siska, dana 22. ožujka 2011. godine, donio je Pravilnik o izvođenju i saniranju prekopa na području Grada Siska. Pravilnik, kao i dokumente i formular vezan uz ovaj pravilnik možete pronaći u dokumentima u privitku.