Aplikacijom e-gradska uprava koju je Grad Sisak uveo prije sedam mjeseci omogućeno je svim građanima, koji su predali predmet na rješavanje Gradu Sisku, da u svakom trenutku putem računala prate stanje tog predmeta.

Kako biste mogli pratiti status predmeta morate se prethodno registrirati za korištenje sustava.

Naime, prilikom dostavljanja predmeta u gradsku upravu, građani se mogu odmah registrirati u pisarnici Grada Siska na adresi Rimska 26 gdje će dobiti svoju šifru koja omogućuje praćenje stanja predmeta.

Sve potrebne informacije o aplikaciji e- gradska uprava nalaze se na početnoj stranici gradskog weba u posebnoj kućici E-GRADSKA UPRAVA.

Pozivamo sve građane da se registriraju te kroz ovu mogućnost dobiju kvalitetnu, brzu i pravovremenu informaciju o stanju svojih upita, zahtjeva i ostalih predmeta.

 

E-Gradska Uprava