Vlasnici osobnih automobila, koji su na dan 29. prosinca 2020. imali prijavljeno prebivalište u Gradu Sisku, a koji su pretrpjeli materijalnu štetu na vozilu koje se nalazilo na javnoj parkirnoj površini Grada Siska uslijed potresa koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine, mogu prijaviti nastalu štetu radi ostvarivanja odštete koju isplaćuje Grad Sisak. Uz prijavu štete potrebno je priložiti zapisnik policije o izvršenom očevidu na mjestu gdje je nastala šteta na vozilu.

Prijava štete na vozilu podnosi se dostavom obrasca koji se mogu preuzeti na www.sisak.hr ili na privremenoj adresi gradske uprave Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, Sisak, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. Obrasci se mogu podnijeti mailom na prijavastetevozilo@sisak.hr.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044 635-522. Vlasnici vozila koji žele koristiti novčanu pomoć koju dodjeljuje Grad Sisak, trebaju dostaviti svoje prijave na propisanom obrascu zaključno s datumom 31. ožujka 2021. godine.

Nakon prikupljenih prijava šteta Grad Sisak propisat će uvjete i način dodjele novčane pomoći vlasnicima vozila. Odšteta će se isplatiti temeljem ukupnog broja prijava, temeljem raspoloživih sredstava i temeljem procjene štete, a najviše do vrijednosti vozila srednje klase.

Obrazac za prijavu štete nalazi se u privitku ove obavijesti.