Na web stranici Grada Siska objavljen je poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za  2019. godinu koji se sufinanciraju sredstvima proračuna Grada Siska, a odnose se na  kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Sisak.

Prijava na Poziv treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu, koja se može preuzeti na web stranici Grada Siska (pod Natječaji i javni pozivi) ili osobno u Gradskoj vijećnici, Rimska 26, Sisak.

Prijedlozi programa dostavljaju se poštom na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Sisak, Rimska 26 s naznakom Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu

Rok za dostavu prijedloga programa je 35 dana od dana objave, odnosno do 15. listopada 2018. godine. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj Prijavnici neće biti razmatrani.