Na web stranici Grada Siska (pod Natječaji i javni pozivi) objavljen je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Javna priznanja Grada Siska su redovita i povremena. Redovita priznanja, koja se dodjeljuju u povodu Dana Grada Siska, su „Nagrada Grada Siska“ te Pohvalnice i zahvalnice. Povremena priznanja su Proglašenje počasnim građaninom Grada Siska, Povelja suradnje, Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu i Pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Siska i gradonačelnika. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska. Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl. Prijedlog se u pisanom obliku podnosi Odboru za javna priznanja na adresu: GRAD SISAK, Gradsko vijeće Grada Siska, Odbor za javna priznanja, Rimska ulica 26, 44000 SISAK.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 1. ožujka  2020. godine.

Poziv se nalazi u privitku teksta.