Odbor za javna priznanja Grada Siska objavio je poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Redovita priznanja su Nagrada Grada Siska te pohvalnice i zahvalnice koje se dodjeljuju u povodu Dana grada Siska. Također se dodjeljuju i povremena priznanja, a to su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Siska, Povelja suradnje, Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu te Pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Siska i gradonačelnice.

Rok za podnošenje prijedloga je trideset dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 17. veljače 2018. godine.

Više u privitku teksta.