Na web stranici Grada Siska (pod Natječaji i javni pozivi) objavljen je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska.  Priznanja koja se dodjeljuju u okviru obilježavanja Dana Grada Siska su „Nagrada Grada Siska“, Pohvalnice i zahvalnice, proglašenje počasnim građaninom Grada Siska i Povelja suradnje. Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu dodjeljuje se prigodom obilježavanja Dana branitelja Grada Siska. Pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Siska i gradonačelnika je priznanje organizatorima i na taj način isticanje značenja izgradnje određenog objekta, znanstvenog ili drugog skupa te kulturne, športske ili druge manifestacije od interesa za Grad Sisak.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska. Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i slično.

Prijedlog se u pisanom obliku podnosi Odboru za javna priznanja na adresu:

GRAD SISAK

Gradsko vijeće Grada Siska,

Odbor za javna priznanja,

Rimska ulica 26,

44000 SISAK

 

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 15. veljače  2023. godine.

Dodatne informacije možete pročitati u dokumentu Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska