Pozivaju se građani grada Siska, vlasnici oštećenih građevina (objekti s crvenom oznakom) za koje je utvrđeno ili ocijenjeno da ugrožavaju živote i zdravlje građana, imovinu ili infrastrukturu te ih je iz tog razloga potrebno hitno ukloniti, da prijave takve građevine.
Prijavljene građevine će se uvrstiti u popis koji će se dostaviti Stožeru Civilne zaštite RH u svrhu izrade Plana prioritetnog uklanjanja građevina oštećenih potresom od 28. prosinca 2020. godine i naknadnim potresima.

Izjavu vlasnika građevine da su suglasni s uklanjanjem oštećene građevine prema obrascu koje je na svojim web stranicama objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, moguće je preuzeti i na web stranici Grada Siska ili osobno na adresi Ulica Marijana Cvetkovića 8, Sisak gdje se privremeno nalazi gradska uprava Grada Siska. Popunjenu i ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika (vlasnik/svi suvlasnici) potrebno je predati u pisarnicu Grada Siska na adresu Marijana Cvetkovića 8. Izjave je moguće preuzeti i predati od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Više o cijelom postupku možete pročitati na sljedećem linku:
https://mgipu.gov.hr/uputa-za-postupanje-s-gradjevinama-ostecenim-u-potresu-koje-ce-se-uklanjati-o-trosku-rh-sukladno-odredbama-zakona-o-sustavu-civilne-zastite/11411

Izjava je u privitku teksta.

Dokumenti