Sisački vodovod d.o.o. poziva vlasnike i suvlasnike nekretnina upisanih u k.o. Bok Palanječki za sporazumno rješavanje uspostave prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbne mreže – spoj Ulice Marijana Celjaka (preko nasipa) i naselja Bok Palanječki, a sve sukladno idejnom projektu. Naime, Sisački vodovod d.o.o. namjerava, radi izgradnje vodoopskrbne mreže, riješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina na toj trasi.

Više na web stranici Sisačkog vodovda:

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina upisanih u k.o. Bok Palanječki, za sporazumno rješavanje uspostave prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbne mreže-spoj ulice Marijana Celjaka preko nasipa i naselja Bok Palanječki – Sisački vodovod (sisackivodovod.hr)