Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta razreza i naplate gradskih prihoda koji je objavljen dana 12. lipnja 2023. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured u Sisku i web stranici www.hzz.hr  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 13. srpnja 2023. godine ( četvrtak) s početkom u 10,00 sati,  na adresi: Ljudevit Gaj 2A, Sisak.

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, a o tome će biti obaviještene putem emaila i/ili telefona.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.