Grad Sisak poziva zainteresirane kandidate da se prijave  za obavljanje dužnosti suca porotnika, odnosno suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

Kandidat za suca porotnika mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću. Uz već navedene uvjete, kandidat za suca porotnika za mladež imenuje se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Kandidati trebaju dostaviti ispunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata za suca porotnika i Izjavu kandidata za suca porotnika za mladež, te kraći životopis s navedenim podacima za kontakt (broj telefona i/ili broj mobitela i/ili elektroničku adresu.

Izjave se mogu preuzeti uz poziv objavljen na službenim stranicama Grada Siska ili u pisarnici Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8 u Sisku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za imovinsko pravne i opće  poslove, Rimska ulica 26, 44 000 Sisak, s naznakom „Prijava za suca porotnika“ ili putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@sisak.hr najkasnije do 15. travnja 2024. godine.

Prijedlog kandidata za suce porotnike i suce porotnike za mladež  Općinskog suda u Sisku utvrđuje Gradsko vijeće Grada Siska na prijedlog Odbora za izbore i imenovanja, a imenuje ih Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije.

Dostavljeni osobni podaci kandidata za suce porotnike koristit će se isključivo za službene potrebe Općinskog suda u Sisku.