Nakon što je Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici usvojilo Program Sisački poduzetnik/ca 2022., gradske službe započele su postupak provedbe programa. Prvi korak je javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u program Sisački poduzetnik/ca 2022. objavljen je na web stranici Grada Siska. Rok za dostavu prijava je 29. ožujka 2022. godine. U proteklih šest godina, sisački poduzetnici iskoristili su gotovo 50 milijuna kuna kredita koje su im odobrile banke koje su sudjelovale u ovom programu, a Grad Sisak je od 2016. do 2021. sufinancirao ukupno 4,5 milijuna kuna kamata na poduzetničke kredite. U ovogodišnjem proračunu rezervirano je milijun kuna za potrebe sufinanciranja kamata poduzetnicima koji podignu kredit u sklopu Sisačkog poduzetnika.
Više o javnom pozivu bankama saznajte na https://sisak.hr/javni-poziv-bankama-za-iskazivanje…/