Grad Sisak uključio se u Program društveno poticane stanogradnje (POS) putem kojega će se u Lonjskoj ulici na Zelenom brijegu graditi stanovi. Svi zainteresirani za kupnju stana po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, a odnose se na cijenu kvadrata, kamatu i rokove otplate, mogu podnijeti zahtjev, priložiti potrebnu dokumentaciju i sve dostaviti na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak do 31. prosinca 2020. godine.

Pravo na kupnju stanova imaju svi državljani RH, a prednost zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i oni koji prvi put stječu stan u vlasništvo za svoje stanovanje. Struktura stanova planirat će se sukladno potrebama i konačnoj listi prvenstva nakon provedenog javnog poziva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljen je na web stranici www.sisak.hr/pos, a može se preuzeti i u gradskoj vijećnici, Rimska ulica 26.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/510-109 ili slanjem upita na mediji@sisak.hr.