Zbog čestog nepropisnog odlaganja otpada na dijelu lokacija u gradu i narušavanja čistoće i izgleda, u dogovoru Grada Siska i GOS-a postavljene su prve dvije kamere video nadzora. Nadzirat će se lokacija na Trgu Vere Grozaj i u ulici Ivana Bakrana.

„Građani često nepropisno odlažu posebno glomazni otpad, iako je njegovo odlaganje u reciklažnim dvorištima za građane Siska potpuno besplatno. Cilj ovog pilot projekta je utvrditi hoće li se i može li se nepropisno odlaganje krupnog otpada spriječiti uvođenjem video nadzora. Ako projekt da pozitivne rezultate i ostale lokacije na kojima se često nepropisno odlaže otpad bit će pokrivene video nadzorom“, rekao je Mateo Lončar direktor Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.

U Sisku postoje dva reciklažna dvorišta u kojima građani mogu besplatno odložiti glomazni otpad. Sisak Stari preko puta nove sportske dvorane Zeleni brijeg u ulici Kralja Zvonimira 7b i Sisak Novi u Capraškoj 4, kod male porte Željezare.